MTÜ Vaela Külakoda loomislugu

MTÜ Vaela Külakoda moodustati 2009. aastal Vaela küla elanike poolt eesmärgiga mitmekesistada piirkonna külaelu läbi kultuuri, spordi ja ühistegevuse. MTÜ Vaela Külakoda eesmärgid ühtivad Leader liikumisega, mis on kohaliku omavalitsuse, ettevõtete ja kolmanda sektori partnerlus ehk koostöö. 2011. aasta kevadel valmis tenniseplats, mis on oma varasele eale väga aktiivset kasutust leidnud. 2014. aasta mai kuus avasime Koostöökeskuse uksed, kus leiavad endale võimaluse koos töötamiseks erinevad piirkonna väikeettevõtjad ning loomeinimesed.

Mittetulundusühingu liikmete jaoks on äärmiselt olulisel kohal pakkuda läbi Koostöökeskuse võimalust töötada kodule lähemal. Me oleme loonud võimaluse maja teisel korrusel ruume kasutada kuni 20-le töökohale. Maja alumisel korrusel on suur konverentsisaal koos köögi kasutamise võimalusega  kuni 40-le inimesele. Võimalik on läbi viia koosolekuid, seminare, koolitusi, motivatsiooniüritusi, erinevaid rühmategevusi nagu beebikool, jooga jms. Samuti pole Koostöökeskus unustanud käsitöö- ja kunstihuvilisi, sest võimalus on kasutada ka kahte käsitööklassi. Meie majas leiavad koha kõik head mõtted ning uued ideed.