Tenniseplatsi kodukord:

– Väljakut võib kasutada ainult eelnevalt broneerides. Broneerida saab www.vaelakulakoda.ee/tennis
– Mängida tohib ainult tennisejalatsites ja spordiriietes.
– Vihmase ilma korral on väljaku kasutamine keelatud. Mängides ei tohi väljakukate olla pehme.
– Kui broneeritud aega ei saa kasutada, tuleb sellest koheselt administraatorile teada anda.
– Vajadusel (päikselise ilma korral) tuleb väljak enne kasutamist üle kasta.
– Peale mängimist tuleb väljak enda järel korrastada – harjata ja puhastada piirid.
– Tenniseplatsil ja selle ümbruses tuleb hoida puhtust ja korda.
– Mängides ei tohi olla lärmakas ja tuleb käituda viisakalt.
– Tenniseplatsi kasutaja suhtub heaperemehelikult tema kasutusse antud spordivarustusse, -inventari ja -ehitistesse. Vara rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitab tekitatud kahju turuhinna väärtuses.
– Tenniseplatsi kasutaja vastutab valveta jäetud isiklike esemete ja asjade eest.
– Tenniseplatsil on keelatud suitsetamine, alkoholi ja narkootiliste ainete tarbimine.